Finanční akademie - nabídka akcí (12)

FINANČNÍ KOUČINK - MENTORING

workshop termínů: 0 volná místa: ne

PO CELÝ ROK vždy v čase od 9 hodin do 17 hodin.

Konzultace, poradenství, business mentoring a finanční koučink v oblasti osobních, rodinných a firemních financí.

Objednejte se na telefonním čísle: 731 701 954 nebo mailu: marcela@financeproradost.cz. Cena: 1500,- Kč/hod.

Více » Přihlásit online »

PROGRAM PRO DĚTI - KUŘÁTKO PÍPO RADÍ DĚTEM

workshop termínů: 0 volná místa: ne

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: "KUŘÁTKO PÍPO RADÍ DĚTEM" je určen dětem od předškolního věku až do 18 let. Kuřátko Pípo učí děti jak se dají penízky vydělávat, řídit, spravovat či rozmnožovat. Hravou formou se tak děti mohou seznamovat s finančním světem, jeho uspořádáním, a mnohem lépe se tak připravit na dospělost. OBJEDNÁVKY NA VÝUKU DO VAŠÍ ŠKOLKY, ŠKOLY, DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ, RODINNÉHO CENTRA NEBO INDIVIDUÁLNĚ, MŮŽETE ZASÍLAT NA MAIL: marcela@financeproradost.cz nebo dohodnout na telefonu +420 731 701 954.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: I. UČÍME SE PENÍZE VYDĚLÁVAT (ZAMĚSTNÁNÍ, PODNIKÁNÍ, INVESTOVÁNÍ)

26.03.2018 09:00 - 26.03.2018 13:00
28.05.2018 09:00 - 28.05.2018 13:00
seminář termínů: 2 volná místa: ano

Naučte se vydělávat a zabezpečte si život z více zdrojů příjmu. Poznejte své skryté rezervy a zdroje, které máte nadosah, jen je dosud neumíte využít.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: II. UČÍME SE PENÍZE ŘÍDIT A SPRAVOVAT (podle pravidla 1-7-2)

27.03.2018 09:00 - 27.03.2018 13:00
29.05.2018 09:00 - 29.05.2018 13:00
seminář termínů: 2 volná místa: ano

Naučte se řídit a spravovat (hospodařit) své finance tak, aby vám v životě dobře sloužily, přinášely radost, vysokou životní úroveň a mohli jste si plnit svá přání i bez nutnosti se zadlužovat.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: III. UČÍME SE PENÍZE ROZMNOŽOVAT (Zásady správného investování)

28.03.2018 09:00 - 28.03.2018 13:00
30.05.2018 09:00 - 30.05.2018 13:00
seminář termínů: 2 volná místa: ano

Naučte se investovat své peníze a utvářet svůj vlastní majetek (bohatství) tak, aby vás v životě dobře zajistil a živil. V čase produktivním, aby vám byl dobrým parťákem při zajišťování obživy a v čase stáří vám byl dobrým služebníkem, oporou a finančním zabezpečením.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: ZÁKLADY PROSPERUJÍCÍHO PODNIKÁNÍ

20.03.2018 09:00 - 20.03.2018 13:00
17.04.2018 09:00 - 17.04.2018 13:00
23.05.2018 09:00 - 23.05.2018 13:00
20.06.2018 09:00 - 20.06.2018 13:00
seminář termínů: 4 volná místa: ano

Naučte se dovednostem (know-how) úspěšného podnikatele a získejte výhodu být na trhu rychlejší, efektivnější, zacílenější a u klienta vždy volbou číslo jedna. Vytvářejte si už od počátku promyšlenou a prosperující živnost (firmu).

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: FINANCE V PODNIKATELSKÉ PRAXI

21.03.2018 09:00 - 21.03.2018 13:00
18.04.2018 09:00 - 18.04.2018 13:00
24.05.2018 09:00 - 24.05.2018 13:00
21.06.2018 09:00 - 21.06.2018 13:00
seminář termínů: 4 volná místa: ano

Naučte se šest základních finančních ukazatelů a porozumíte komplexně světu podnikání.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: DLUŽÍŠ, DLUŽÍM, DLUŽÍME

29.03.2018 09:00 - 29.03.2018 13:00
14.06.2018 09:00 - 14.06.2018 13:00
seminář termínů: 2 volná místa: ano

Seminář přináší zcela unikátní pohled na oblast dlužných pohledávek. Poznáte svět dluhů a získáte znalosti a know-how o tom, jak mohou být dluhy pro život škodlivé a zároveň na straně druhé, jak mohou být dluhy významným investičním nástrojem. Seznámíte se s problematikou dluhů a získáte výhodu jako dlužník, před svými věřiteli, nebo jako investor před ostatními investory. Ve světě financí profituje ten, kdo drží informace jako první.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH POHLEDÁVEK

29.03.2018 09:00 - 29.03.2018 15:00
12.06.2018 09:00 - 12.06.2018 15:00
seminář termínů: 2 volná místa: ano

Praktický seminář vycházející z "the best practices" současné praxe vymáhání pohledávek. Minimum teorie a maximum praxe. Ziskáte znalosti jak pohledávky můžete spravovat a tratit, nebo spravovat a profitovat.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: 10 KROKŮ JAK MÍT FINANCE PRO RADOST

19.04.2018 09:00 - 19.04.2018 15:00
22.05.2018 09:00 - 22.05.2018 15:00
19.06.2018 09:00 - 19.06.2018 15:00
seminář termínů: 3 volná místa: ano

Unikátní seminář, který svým obsahem nabízí zcela nové pojetí FINANCÍ. Svými inspirativními pohledy a nadčasovými vhledy na peníze a člověka, učí jak mohou být peníze dobrým sluhou a ne zlým pánem. Seminář je interaktivní. Po jeho ukončení jsou poznatky lehce aplikovatelné do života každého účastníka s okamžitým pozitivním efektem.

Více » Přihlásit online »

WORKSHOP - Buďte sami sobě tím nejlepším finančním poradcem!

22.03.2018 08:30 - 22.03.2018 10:30
13.06.2018 08:30 - 13.06.2018 10:30
workshop termínů: 2 volná místa: ano

Workshop přináší celou řadu tipů, triků a návodů jak zacházet s financemi v osobním životě, a učí jednoduchým způsobem proniknout do světa finančních produktů a služeb, tak abychom nenaletěli, rozpoznali včas manipulaci a už nikdy více nekupovali zajice v pytli, který nám k ničemu neslouží a jen požírá naše peníze.

Více » Přihlásit online »

Seminář: MNOHONÁSOBNÝ ZDROJ PŘÍJMU

15.03.2018 09:00 - 15.03.2018 12:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Naučíte se vidět příležitosti, využívat možnosti a zajistíte si větší přítok peněz do vašeho života z více zdrojů příjmů.

Více » Přihlásit online »