Finanční akademie - nabídka akcí (11)

BUSINESS MENTORING a FINANČNÍ KOUČINK

workshop termínů: 0 volná místa: ne

PO CELÝ ROK vždy v čase od 9 hodin do 17 hodin.

Konzultace, poradenství, business mentoring a finanční koučink v oblasti osobních, rodinných a firemních financí.

Objednejte se na telefonním čísle: 731 701 954 nebo mailu: marcela@financeproradost.cz. Cena za hodinu: 1500,- Kč.

Více » Přihlásit online »

PROGRAM PRO DĚTI - KUŘÁTKO PÍPO RADÍ DĚTEM

workshop termínů: 0 volná místa: ne

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: "KUŘÁTKO PÍPO RADÍ DĚTEM" je určen dětem od předškolního věku až do 18 let. Kuřátko Pípo učí děti jak se dají penízky vydělávat, řídit, spravovat či rozmnožovat. Hravou formou se tak děti mohou seznamovat s finančním světem, jeho uspořádáním, a mnohem lépe se tak připravit na dospělost. OBJEDNÁVKY NA VÝUKU DO VAŠÍ ŠKOLKY, ŠKOLY, DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ, RODINNÉHO CENTRA NEBO INDIVIDUÁLNĚ, MŮŽETE ZASÍLAT NA MAIL: marcela@financeproradost.cz nebo dohodnout na telefonu +420 731 701 954.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: I. UČÍME SE PENÍZE VYDĚLAT (ZAMĚSTNÁNÍ, PODNIKÁNÍ, INVESTOVÁNÍ)

30.01.2018 09:00 - 30.01.2018 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Naučte se vydělávat a zabezpečte si život z více zdrojů příjmu. Poznejte své skryté rezervy a zdroje, které máte nadosah, jen je dosud nevidíte. Cena semináře: 1999,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: II. UČÍME SE PENÍZE ŘÍDIT A SPRAVOVAT (podle pravidla 1-7-2)

05.12.2017 09:00 - 05.12.2017 13:00
01.02.2018 09:00 - 01.02.2018 13:00
seminář termínů: 2 volná místa: ano

Naučte se řídit a spravovat (hospodařit) své finance tak, aby vám v životě dobře sloužily, přinášely radost, vysokou životní úroveň a mohli jste si plnit svá přání i bez nutnosti se zadlužovat. Cena semináře: 1999,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: III. UČÍME SE PENÍZE ROZMNOŽOVAT (Zásady správného investování)

04.01.2018 09:00 - 04.01.2018 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Naučte se investovat své peníze a utvářet svůj vlastní majetek (bohatství) tak, aby vás v životě dobře zajistil a živil. V čase produktivním, aby vám byl dobrým parťákem při zajišťování obživy a v čase stáří vám byl dobrým služebníkem, oporou a finančním zabezpečením. Cena semináře: 1999,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: PODNIKÁNÍ KROK PO KROKU aneb TAHÁK NA ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ

11.01.2018 09:00 - 11.01.2018 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Průvodce podnikáním KROK PO KROKU. Naučte se dovednostem podnikatele a získejte výhodu být rychlejší, efektivnější, zacílenější než ostatní, a buďte u klienta první. Vytvářejte si už od počátku promyšlenou a prosperující živnost (firmu).

Cena semináře: 3499,- Kč

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: FINANCE V PODNIKÁNÍ - CENOTVORBA, CASHFLOW a FINANČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI

18.01.2018 09:00 - 18.01.2018 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Mějte finance pod kontrolou a vytvoříte skutečně prosperující firmu! Naučte se 6ti základním ukazatelům úspěšného podnikatele a povedete svoji firmu k prosperitě. Cena semináře: 2499,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: DVĚ TVÁŘE DLUHŮ - BANKROTÁŘ versus BOHÁČ

24.01.2018 09:00 - 24.01.2018 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Seminář přináší zcela unikátní pohled na oblast dlužných pohledávek. Poznáte svět dluhů a získáte znalosti a know-how o tom, jak mohou být dluhy pro život škodlivé a zároveň na straně druhé, jak mohou být dluhy významným investičním (výdělečným) nástrojem. Seznámíte se s problematikou dluhů a získáte výhodu jako dlužník, před svými věřiteli, nebo jako investor před ostatními investory. Ve světě financí profituje ten, kdo drží informace jako první. Cena semináře: 5 999,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH POHLEDÁVEK

24.01.2018 09:00 - 24.01.2018 15:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář vycházející z "the best practices" současné praxe vymáhání pohledávek. Minimum teorie a maximum praxe. Cena semináře: 15999,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: 10 KROKŮ JAK MÍT FINANCE PRO RADOST

25.01.2018 09:00 - 25.01.2018 15:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Unikátní seminář, který svým obsahem nabízí zcela nové pojetí FINANCÍ. Svými inspirativními pohledy a nadčasovými vhledy na peníze a člověka, učí jak mohou být peníze dobrým sluhou a ne zlým pánem. Seminář je interaktivní. Po jeho ukončení jsou poznatky lehce aplikovatelné do života každého účastníka s okamžitým pozitivním efektem. Cena semináře: 3 999,- Kč.

Více » Přihlásit online »

WORKSHOP - Buďte sami sobě tím nejlepším finančním poradcem!

09.01.2018 08:30 - 09.01.2018 10:30
workshop termínů: 1 volná místa: ano

Workshop přináší celou řadu tipů, triků a návodů jak zacházet s financemi v osobním životě, a učí jednoduchým způsobem proniknout do světa finančních produktů a služeb, tak abychom nenaletěli, rozpoznali včas manipulaci a už nikdy více nekupovali zajice v pytli, který nám k ničemu neslouží a jen požírá naše peníze. Cena workshopu: 599,- Kč.

Více » Přihlásit online »