Finanční akademie - nabídka akcí (9)

BUSINESS MENTORING a FINANČNÍ KOUČINK

workshop termínů: 0 volná místa: ne

PO CELÝ ROK vždy v čase od 9 hodin do 17 hodin.

Konzultace, poradenství, business mentoring a finanční koučink v oblasti osobních, rodinných a firemních financí.

Objednejte se na telefonním čísle: 731 701 954 nebo mailu: marcela@financeproradost.cz. Cena za hodinu: 1500,- Kč.

Více » Přihlásit online »

PROGRAM PRO DĚTI - KUŘÁTKO PÍPO RADÍ DĚTEM

workshop termínů: 0 volná místa: ne

PROGRAM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: "KUŘÁTKO PÍPO RADÍ DĚTEM" je určen dětem od předškolního věku až do 18 let. Kuřátko Pípo učí děti jak se dají penízky vydělávat, řídit, spravovat či rozmnožovat. Hravou formou se tak děti mohou seznamovat s finančním světem, jeho uspořádáním, a mnohem lépe se tak připravit na dospělost. OBJEDNÁVKY NA VÝUKU DO VAŠÍ ŠKOLKY, ŠKOLY, DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ, RODINNÉHO CENTRA NEBO INDIVIDUÁLNĚ, MŮŽETE ZASÍLAT NA MAIL: marcela@financeproradost.cz nebo dohodnout na telefonu +420 731 701 954.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: I. UČÍME SE PENÍZE VYDĚLAT (ZAMĚSTNÁNÍ, PODNIKÁNÍ, INVESTOVÁNÍ)

12.09.2017 09:00 - 12.09.2017 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář se zahrnutím mentoringu a finančního koučinku. Cena semináře: 1990,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: II. UČÍME SE PENÍZE ŘÍDIT A SPRAVOVAT (dle vzorce 1-7-2)

10.10.2017 09:00 - 10.10.2017 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář se zahrnutím finančního koučinku. Cena semináře: 1990,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: III. UČÍME SE PENÍZE ROZMNOŽOVAT (Zásady správného investování)

07.11.2017 09:00 - 07.11.2017 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář se zahrnutím finančního koučinku a mentoringu. Cena semináře: 1990,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ PODNIKATELSKÉ GRAMOTNOSTI: I. TAHÁK NA ÚSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ aneb JAK POSTAVIT PROSPERUJÍCÍ PODNIKÁNÍ

13.09.2017 09:00 - 13.09.2017 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář se zahrnutím business mentoringu. Cena semináře: 1990,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ PODNIKATELSKÉ GRAMOTNOSTI: II. FINANCE V PODNIKÁNÍ - CENOTVORBA, CASHFLOW a FINANČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI

11.10.2017 09:00 - 11.10.2017 13:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář se zahrnutím finančního koučinku a business mentoringu. Cena semináře: 1990,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: DLUHY A JAK NA NĚ aneb JAK NEPROPRADNOUT DLUHŮM

seminář termínů: 0 volná místa: ne

Praktický seminář se zahrnutím finančního koučinku. Cena semináře: 1990,- Kč.

Více » Přihlásit online »

SEMINÁŘ: EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ DLUŽNÝCH POHLEDÁVEK

08.11.2017 09:00 - 08.11.2017 15:00
seminář termínů: 1 volná místa: ano

Praktický seminář vycházející z "the best practices" současné praxe vymáhání pohledávek. Minimum teorie a maximum praxe. (Case study z úvěrových pohledávek) Cena semináře: 8990,- Kč.

Více » Přihlásit online »